Vítá vás

Hang Out MOOC!

Digitální domorodí NEETs - cesty k rozvoji dovedností

HANGOUT MOOC poskytuje přístup k široké škále vzdělávacích materiálů určených pro NEET a vzdělávající se dospělé. Zdroje pro vzdělavatele dospělých zahrnují program kontinuálního profesního rozvoje, který je podporuje při poskytování školení digitálních mediálních dovedností NEET a při začleňování nových digitálních nástrojů a platforem sociálních médií do jejich výukové praxe. Pro NEET studenty nabízí HANGOUT MOOC sbírku WebQuestů, které je podporují při vytváření obsahu digitálních médií a dávají jim možnost vyjádřit se k převládajícím tématům, která je třeba řešit v celé Evropě.

PR1 – CPD Program pro vzdělavatele dospělých

V této sekci najdete Program dalšího profesního rozvoje pro vzdělavatele dospělých. Zahrnuje:  

  • 4hodinový úvodní HANG OUT kurz 
  • 21 hodin prezenčního obsahu zaměřeného na odborné dovednosti vzdělavatelů dospělých. 
  • 35 hodin zdrojů pro sebeřízené učení 

PR2 – Kurikuluk "60 sekund o.. 60 minut o.."

Níže naleznete výukový program založený na WebQuestech. Jedná se o badatelsky orientovaný formát výuky, v němž většina nebo všechny informace, s nimiž žáci pracují, pocházejí z internetu. Část učebního plánu "60 sekund o" podporuje žáky v tvorbě vlastního 60sekundového videa TikTok na téma 6 převládajících problémů v Evropě. Část učebního plánu "60 minutes o" podporuje NEET, aby nahráli, sestříhali a zveřejnili sérii 60minutových podcastů o dalších 6 problémech, které se v posledních letech dotýkají mladých lidí.

Podpora Evropské komise při vydání této publikace nepředstavuje schválení jejího obsahu, který vyjadřuje pouze názory autorů, a Komise nenese odpovědnost za případné využití informací v ní obsažených.
cs_CZCzech