Καλώς ήρθατε στο

Hang Out MOOC!

Ψηφιακοί ιθαγενείς εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs) - Διαδρομές προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων

Η διαδικτυακή σειρά μαθημάτων HANGOUT (HANGOUT MOOC) παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα μαθησιακού υλικού που απευθύνεται σε άτομα Εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτησης (NEETs) και εκπαιδευτές ενηλίκων. Οι πόροι για τους εκπαιδευτές ενηλίκων περιλαμβάνουν ένα πρόγραμμα συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης για την υποστήριξή τους ώστε να παρέχουν εκπαίδευση σε δεξιότητες ψηφιακών μέσων στους NEETs και να ενσωματώνουν νέα ψηφιακά εργαλεία και πλατφόρμες κοινωνικών μέσων στη διδακτική τους πρακτική. Για τους εκπαιδευόμενους NEET, το MOOC HANGOUT προσφέρει μια συλλογή πόρων WebQuest που τους υποστηρίζουν να αναπτύξουν περιεχόμενο ψηφιακών μέσων και τους δίνουν φωνή σχετικά με κυρίαρχα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε ολόκληρη την Ευρώπη.

PR1 - Πρόγραμμα ΣΕΑ για εκπαιδευτές ενηλίκων

Σε αυτή την ενότητα του MOOC, μπορείτε να βρείτε το Πρόγραμμα Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης για Εκπαιδευτές Ενηλίκων. Περιλαμβάνει:  

  • Μια 4ωρη εισαγωγή στο HANGOUT 
  • 21 ώρες δια ζώσης περιεχομένου που εστιάζει στις τεχνικές δεξιότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων 
  • 35 ώρες πόρων αυτοκατευθυνόμενης μάθησης 

PR2 - "60 δευτερόλεπτα για.. 60 λεπτά για..." Πρόγραμμα σπουδών

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο σε WebQuest που υποστηρίζει τους NEETs να αναπτύξουν το δικό τους περιεχόμενο ψηφιακών μέσων και να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες των νέων σε όλη την Ευρώπη. Ένα WebQuest είναι μια μορφή μαθήματος προσανατολισμένη στην έρευνα, στην οποία οι περισσότερες ή όλες οι πληροφορίες με τις οποίες εργάζονται οι μαθητές προέρχονται από το διαδίκτυο. Το μέρος "60 δευτερόλεπτα για" του προγράμματος σπουδών υποστηρίζει τους μαθητές να δημιουργήσουν το δικό τους βίντεο TikTok 60 δευτερολέπτων για 6 κυρίαρχα ζητήματα στην Ευρώπη. Το μέρος "60 minutes on" του προγράμματος σπουδών υποστηρίζει τους ΝΕΕΤ να ηχογραφήσουν, να επεξεργαστούν και να δημοσιεύσουν μια σειρά από podcasts διάρκειας 60 λεπτών για επιπλέον 6 θέματα που απασχολούν τους νέους τα τελευταία χρόνια.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
elGreek