Witamy w

Hang Out MOOC!

Cyfrowi NEETs - ścieżki rozwoju umiejętności

HANGOUT MOOC zapewnia dostęp do szerokiego zakresu materiałów edukacyjnych skierowanych do NEETs i edukatorów dorosłych. Materiały dla nauczycieli dorosłych obejmują program ciągłego rozwoju zawodowego, aby wspierać ich w dostarczaniu szkoleń w zakresie umiejętności korzystania z mediów cyfrowych dla NEETs, a także w integracji nowych narzędzi cyfrowych i platform mediów społecznościowych w ich praktyce nauczania. Dla uczniów NEET, HANGOUT MOOC oferuje kompendium zasobów WebQuest, które wspierają ich w tworzeniu treści mediów cyfrowych i dają im głos w sprawie dominujących tematów, które muszą być poruszane w całej Europie.

PR1 - Program CPD dla edukatorów dorosłych

W tej części MOOC można znaleźć Program Ciągłego Rozwoju Zawodowego dla Edukatorów Dorosłych. Obejmuje on:  

  • 4-godzinne wprowadzenie do HANGOUT 
  • 21 godzin treści bezpośrednich, skoncentrowanych na umiejętnościach technicznych edukatorów dorosłych 
  • 35 godzin materiałów do samodzielnej nauki 

PR2 - "60-sekund na... 60-minut na..." Program nauczania

Poniżej znajduje się program nauczania oparty na WebQuestach, który wspiera NEETs w tworzeniu ich własnych cyfrowych treści medialnych i odpowiada na problemy młodych ludzi w całej Europie. WebQuest jest formą lekcji zorientowaną na zadawanie pytań, w której większość lub wszystkie informacje, z którymi uczniowie pracują pochodzą z Internetu. Część programu nauczania "60 sekund na" wspiera uczniów w tworzeniu własnych 60-sekundowych filmów TikTok na temat 6 dominujących problemów w Europie. Część programu nauczania "60 minut na" wspiera NEETs, aby nagrać, edytować i opublikować serię 60-minutowych podcastów na temat dodatkowych 6 kwestii, które dotykają młodych ludzi w ostatnich latach.

Wsparcie Komisji Europejskiej przy tworzeniu niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.
pl_PLPolish